LinesAuto
Търсене...

Резервоар за Гориво

rezervoar za gorivo shema

Горивният резервоар на автомобила по своята големина се определя от разхода на двигателя. Количеството гориво, необходимо за осигуряване преминаването на няколкостотин километра, трябва да достига до двигателя при всички пътни положения. Шофьорът трябва също постоянно да се информира чрез показателен уред за количеството на горивото в резервоара.

Резервоар за гориво при малките автомобили обикновено се намира непосредствено под капака на двигателя, към стената, която отделя пространството на двигателя от купето на автомобила. При по-големите автомобили горивният резервоар е поместен винаги на края в самоносещата конструкция, тъй като такива големи резервоари не биха намерили място под капака на двигателя. горивен резервоар на големи товарни автомобили, които Упобират сто и повече литри, се закрепват странично от дясната страна зад шофьорската кабина. Според местоположението на резервоара се определя ц подаването на горивото. При разположен отпред резервоар и достатъчна височина между него и поплавъковата камера е достатъчен за подвеждането на горивото естественият пад. Един определен височинен пад е необходим, за да може при изкачване на наклони също да се осигури непрекъснато подвеждане на горивото.

Резержоар за гориво rezervoar za gorivo

Когато резервоарът е разположен отзад или отстрани на автомобила, горивото трябВа да се подвежда напред към карбуратора или към впръсквателната помпа, за което не е достатъчен само естествен пад. За тази цел сега главно се използува горивна (мембранна) помпа, която се задвижва най-често механически от разпределителния вал. Среща се обаче също пневмати-ческо или електрическо задвижване. На фиг. 32/1 е показан един резервоар с естествен пад на горивото. Горивните резервоари са изработени от стоманени заварени ламарини, а отвътре са защитени срещу корозия чрез поцинковане или лакиране.

Разположение на горивният резервоар

Една или повече напречни стени 4, т. нар. отразяващи плочи, предотвратяват през време на пътуването плисканото на горивото в резервоара. В капака на резервоара 2 има малък отвор, за да може да постъпва въздух при изтичането на гориво. Същевременно оттам могат да излизат горивните изпарения, „филтър от гъста мрежа 3 задържа механическите частици в горивен резервоар. Особено при зареждане с гориво, и предотвратява в същото време възпламеняването на съдържанието на резервоара отвън, тъй като през мрежестата цедка не може да проникне пламък. От най-дълбокото място на резервоара горивото изтича надолу през горивен кран 5. Горивният кран притежава две източващи тръби, които вътре в резервоара са покрити с мрежа, за да се предотврати изтичането на утайки и нечистотии.

Едната източваща тръба 6 навлиза на няколко сантиметра вертикално в воара. Кога то нивото на горивото е спаднало до това положение, подвеждането му към карбуратора се прекъсва. С това шофьорът се предупреждава веднага да зарежда отново. За да може обаче той да продължи своето пътуване до следващата бензиностанция. Горивният кран се превключва в резервно положе-
ние. Сега горивото изтича през втората източваща тръба 7. Устието на която се намира в най-дълбокото място на резервоара и наличното количество достига за преминаването най-често още на 30 до 50 километра. На горивния кран в горивен резервоар в една снемаема мембрана се поставя филтър 8. През него протича цялото гориво по своя път към двигателя.

Отпушване на горивен резервоар с добавки

Нечистотиите и водните утайки могат лесно да се отстранят след свалянето на камбанката. На фиг. 32/Н е показана мембранна помпа за подаването на гориво при задно разположение на резервоара за гориво, в корпуса на помпата мембраната 3, направена от импрегнирана тъкан, се задвижва нагоре и надолу от специален палец (ексцентрик) на разпределителния вал 9 чрез повдигана 7 и кобилицата 6. Пружината под мембраната се стреми да я повдига непрекъснато нагоре.

При движението на мембраната надолу входната камера на помпата се създава подналягане и през отварящия се всмукателен клапан 2 се засмуква гориво откъм резервоара. Мембранната пружина пак изтласква мембраната нагоре и през отворения нагнета-телен клапан 4 горивото постъпва от помпата към поплавъковата камера на карбуратора.

Ако обаче игленият клапан на поплавъковата камера е затворен, мембраната остава в своето долно положение, докато повдигачът и кобилицата се движат на празен ход. Конструктивно това се осъществява, като кобилицата се зацепва със своя горен край в един направляващ канал на мембранното стъбло, В такъв случай тя може да придвижва мембраната само надолу. Мембраната остава в долно положение дотогава, докато карбураторът отново не приеме гориво. Мембранната пружина е с много чувствителна характеристика и остава свита при затворен иглен клапан. щом той се отвори, тя изтласква мембраната нагоре. Така се приспособява производителната мощност на помпата точно към потреблението на двигателя.

Запушване на резервоара за гориво

Тази помпа е закрепена непосредствено към блока на двигателя. За да не могат да се образуват никакви парни мехури, които нарушават притока на гориво, помпата трябва да
се предпазва от нагряване, като за целта под нея се поставят топлоизолиращ материал и отражателна ламаринена стена. Ако карбураторът или горивният тръбопровод е празен, акумулаторът и пусковият двигател ще се натоварват доста, тъй като целият двигател трябва да се превъртва дотогава, Тогава засмуква достатъчно гориво от горивен резервоар. Поради това се предвиждат допълнителни ръчни помпи или самата мембранна помпа на двигателя може да се задействува и ръчно.

Горивен резервоар на лодки, мотори, камиони и автомобили

При двутактовите двигатели горивната помпа е подобна на описаните вече горивоснаб-дителни помпи. Обаче при нея липсва цялата механическа задвижваща част и мембраната се движи чрез засмукването и налягането в картера.

Как да свалим резервоара
Почистване на бензинов филтър

Sending
User Review
5 (1 vote)
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари