LinesAuto
Търсене...

БЕНЗИНОВ ФИЛТЪР ПОЧИСТВАНЕ НА АВТОМОБИЛА ИЛИ МОТОРА

Утаечен Тип

Почиставне на бензинов филтър

ПОЧИСТВАНЕ НА БЕНЗИНОВ ФИЛТЪР

Бензиновите филтри на тези мотоциклети, както и на някои модели леки автомобили, са от утаечен тип (показан на фигурата). Горивото се движи по означената със стрелка посока и преминава през филтърния елемент 3 в посока от центъра навън. Нечистотиите, които елементът 3 спира, се утаяват в чашката 2.
За да се почисти филтърът, първо се спира кранчето на горивото. След това се развива закрепващият механизъм 4 на бензиновия филтър и се изважда тялото 2. При свалянето му се внимава да не падне уплътнителят 1. Тялото 2 се почиства от насъбралите се нечистотии, а филтърният еле-*мент 3 се продухва отвън навътре, за да се освободи от набитите твърди частици.

Преди сглобяването уплътнението 1 се поставя внимателно в канала на чашката 2, така че ръбовете му да не стърчат. Заключителната операция е затягане на закрепващия механизъм 4.

Потопяема помпа с вграден филтър СНИМКА

Tips for Cleaning a Dirty Fuel filter <<link>>

Sending
User Review
4.5 (4 votes)
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари