LinesAuto
Търсене...

Какво масло да сложим, Смяна на масло, Обозначения, Ниски Цени

Минерално или Синтетично масло?

Към моторните масла от последното поколение се предявяват много сериозни, дори жестоки изисквания – удължен срок на смяна, намаляване разходите при триене, което налага производителите да ползват скъпоструващи присадки и висококачествени синтетични базови масла. В същото време конкуренцията ги притиска и цените трябва да се задържат приемливо ниски. Затова технолозите добавят към синтетиката продукти, получени при крекирането на нефта или другояче казано -минерални масла. Специалистите на френския гигант TOTAL смятат, че всички от бранша използват смесени продукти. Такива са например маслата Тотал Кварц 9000 5 W 30 и 5 W 40, а ефективността им е по-висока, отколкото на чисто синтетичните масла от предишното поколение.
Маслата с по-високи качества 0W30 и 0W50 си остават напълно синтетични и надписът е Fully Synthetic.

Според инженерите базовите масла на минерална основа са много по-добри от синтетичните, защото по принцип имат по-високи смазочни качества. Особено добре това се вижда при мазането под натиск – имат по-голяма способност да създават и удържат смазочен филм при високо налягане. В минерална основа присадките се разтварят по-добре. Проблемът тук е удължаването на живота на маслата – това е по-лесно при синтетиката. Там където двигателите работят при максимални натоварвания – спортни автомобили, най-добре е да се използва пълна синтетика.

Преждевременно износване на движещите се части в двигателя, счупени бутални пръстени и пружини, изгорели клапани, наслоявания и отлагания по вътрешните части на двигателя, които затрудняват охлаждането, утайки в картера – това са последиците от употребата на некачествено или неподходящо масло, от ненавременната му смяна. Най-лошото е, че тези резултати изникват твърде късно, след като сте пропътували стотици или хиляди километри,когато щетите вече са налице.

Вижте актуални цени на маслата:

видове масла и означение

Castrol Magnatec, Motul, Cyclon, Repsol Elite, Shell Helix, Valvoline, Mobil, Castrol GTX, Total Quartz, Elf Sport, Total, Vexxol, Mannol, Lotos Superol, Opel, North Sea, Areca, Starline, Xado, Comma, Orlen Oil Platinum, Addinol, Eneos Premium, BMW , Diesel, Champion, Mobil Super

За какво служи маслото? Масло и основните му предназначения 

  • да смазва триещите се части в двигателя, като не позволява директен допир между тях чрез създаване на маслен слой;
  • да охлажда, т.е. да отнема топлината от нагретите части, с които е в съприкосновение;
  • да уплътнява хлабините на триещите се части глав-но между цилиндрите и буталата, за да се ограничава проникването на изгорели газове в картера на двигателя;
  • да поддържа вътрешната чистота, да отстранява твърди частици от нагар в зоните на триене, получени при износването на движе-
    щите се части, както и попаднали отвън чрез въздуха и горивото;
  • да защищава вътрешните части от корозия, като при работа не трябва да се образуват киселини или други вещества с корозион-но действие.

Основната характеристика на едно масло е вискозитетът. Тя не се отъждествява напълно със смазочната способност – т.е. способността на маслото да полепва и да образува здрав маслен слой между триещите се повърхнини. Маслото има висок вискозитет, ако е гъсто, и нисък, ако е рядко. Относително висок вискозитет е необходим за поддържане на масления слой в лагерите на коляновите валове и за смазване и уплътняване между буталните пръстени и цилиндрите. Ниският вискозитет осигурява лесно пускане и бърза циркулация на маслата при студен двигател, намалява разхода на гориво и усилва охлаждащото действие.

Масово използваните минерални масла се разреждат при нагряване и се сгъстяват при охлаждане. В зависимост от сезонната атмосферна температура

Видове масла и обозначения. Скоростна Кутия

Mаслата се разделят на летни и зимни.Използват се и всесезонни масла, в които чрез специални полимерни присадки се постига по-мал-
ка зависимост на вискозитета от температурата. В това отношение по-добри са синтетичните масла, но тяхното производство е по-сложно от производството на минералните.

В процеса на работа маслото е подложено на редица неблагоприятни въздействия. При спиране на двигателя то се стича в картера и масленият слой върху смазваните повърхнини постепенно се разрушава в различна степен. При това най-уязвими остават стените на цилиндрите поради излагането им на кондензирала влага и на атаката на киселинни газове – продукт на горенето. След пускане на двигателя в действие е необходимо известно време, докато маслото стигне до местата за смазване. Дотогава триенето е сухо или полусухо, в резултат на което е съпроводено с интензивно износване – толкова по-голямо, колкото е по-голямо натоварването на двигателя.

В резултат на действието на някои неблагоприятни фактори (замърсявания с вода и гориво, понижен или повишен температурен режим) в маслото настъпват изменения, свързани с влошаване на характеристиките му. В крайна сметка то става непригодно за по-нататъшна употреба.
Качеството на дадено масло се определя от източника на суровия нефт и степента на пречистване на базовото масло и най-вече от присадките (подобрителите).

Най-общо добавките за масла могат да се групират така:

  1. добавки, които видоизменят характеристиките на базовото масло и повишават вискозитетния индекс
  2. добавки, които удължават живота на маслото
  3. добавки, които предпазват металните повърхности от корозия и износване

Няма двигател, който да не разходва масло – при работа на двигателя част от маслото попада в горивните камери и изгаря. С износването на двигателя това количество се увеличава. Смята се, че допустимият разход на масло е от 1,5 до 2% от разхода на гориво, в зависимост от кубатурата на двигателя. Синият пушек от изпускателната тръба на горещ двигател е белег, че двигателят е износен и гори масло. При студен двигател нормално е от ауспуха временно да излиза бяла пара, но ако парата продължава да излиза и при горещ двигател, причината е повредена гарнитура на цилиндровата глава или пукнатини в блока или главата. Черният пушек при дизелите пък е белег за неправилно впръскване.

При Двигатели с турбо Масло служи за охлаждане на турбината.

Какво оначават числата на моторното масло. Класификация

Две са основните характеристики, по които се класифицират маслата – вискозитет и експлоатационно ниво. В целия свят е приета вискозитетната класификация по SAE (общество на автомобилните инженери). От юни 1987 г. моторните масла се разделят по SAE на 11 класа – 6 зимни, означавани с цифра и буквата М, и 5 летни – само с цифра: SAE зимни – 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W; SAE летни – 20,30,40,50,60. Цифрата показва вискозитетния клас, като с увеличаването расте и вискозитетът. Все-сезонните масла имат двойно означение. Първата част показва зимния вискозите-тен клас, а втората – летния: 15W-50; 15W-40; 10W-40; 5W-40. Зад тези означения стоят определени параметри, напр.: 10W-40 отговаря на изисквания за работоспособност при-20 и -40°С и гарантирани граници на вискозитета при 150°С (тази граница е валидна за всички масла). За най-употребяваното в нашите климатични условия масло 15М-40 ниските температури за работоспособност са -15 и -20°С. Маслото 5W-40 е с характеристики, пригодени за най-взискателните двигатели, произведени след 1990 г.
По експлоатационно ниво се използва предимно класификацията на API (Американски нефтен институт). Тя е с кодови букви.

Разлика на Масла за Бензинови и Дизелови автомобили.

С първата буква се означава видът на двигателя: S – за бензинови, и C – за дизелови. С втората се означава експлоатационното ниво. То е толкова по-високо, колкото по-напред в латинската азбука е буквата. Напр. за бензинови двигатели нивата са: S, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ … Най-ниското ниво, което все още може да се употребява, е SD. Предназначено е за двигатели модел 1970 – 71 г. Сега най-употребявани са от ниво SF, като е достигнато и ниво SJ – предназначено за бензинови двигатели с катализатор и турбодизели.

За дизелови двигатели нивата са: CA, CB, CC, CE,

Най-ниското употребявано ниво сега е CC – предназначено за дизелови двигатели, работещи в условията на умерено до тежко натоварване и за някои бензинови двигатели с тежък режим на работа. СЕ покрива най-високите изисквания на реномираните фирми. Маслата, които могат да се употребяват и за бензинови, и за дизелови двигатели, имвгд двойно означение, напр). SJ / CF. На повечето опаковки освен класификационните индекси е написано и предназначението на маслото.

Мога ли да премина от минерално към синтетично?

Обикновено няма никакъв проблем при замяната на минералните масла със синтетични. Основната препоръка е старото масло да се излее напълно, за да се сведе до миминум взаимодействието между двата вида. Трябва да се смени, разбира се, и филтърът. Не е задължително да се промива мазилната уредба – някои производители дори смесват минералната основа (базата) със синтетична. При това се получават частично синтетични масла, които са известни сред автомобилистите като „полу-синтетики“, т.е. масла, в основата на които има синтетична съставка. Такъв компромис е оправдан: подобряват се, на първо място, експлоатационните вискозитетнотемпературни свойства при сравнително невисоко увеличаване цените на маслата. Често към това се прибягва при производството на масла от класовете SAE 10W30 (40, 50) с ниска изпаряемост. Синтетичната част в маслата от този тип може да бъде от 25 до 50%.

Повече по темата четете <<ТУК>>

Ако ви харесва темата кликнете на звездите

Sending
User Review
4.31 (13 votes)
калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари