LinesAuto
Търсене...

Двигател с вътрешно горене създател

презентация
Четиритактов Двигател

Макар че буталната парна машина изигра голяма роля през изминалото столетие, нейната най-съществена слабост – лошото използване на съдържащата се в горивото енергия предизвиква създаването на нов тип силова машина. Появяват се някои патенти върху т.нар. “газова машина” или “експлозионния мотор на французина Леноар се удало в 1860 г. да пусне в действие такава газова машина. В случая е изгаряла бензино-въздушна смес и двигателят е развивал 100 оборота в минута. Скоро следват нови и по-удобни конструкции, обаче мощността и икономичността остават и по-нататък недостатъчни, така че парната машина все още е имала приоритет.

Кьолнският търговец Н. А. Ото бил обхванат също така от желанието да създаде надеждна газова машина и за тази цел той обзавел малка работилница. ‘

В 1867 г. Ото и неговият сътрудник инженер Е. Ланген представили на Парижкото световно изложение т.нар. атмосферен газов двигател Спрямо двигателя на Леноар газовата машина на Ото е притежавала вече значителни предимства. Изобретателят обаче продължавал да търси по-нататъшни

Предимства на двигателите с вътрешно горене пред парните двигатели

Възможности за повишаВане мощността на своя двигател. Зъбнорейковият механизъм на газоВата машина е бил заменен с коляно-мотовилков механизъм, а запалването от нажежена тръбичка — с електрическо запалване. С течение на по-нататъшните експериментални работи Ото установява с удивление, че компресирането на гориво-въздушната смес преди Възпламеняването й значително повишава мощността. С това той постига своето най—голямо откритие — сгъстяването на гориво-въздушната смес, което е останало основа на всички работни процеси при двигателите с вътрешно горене.

Двигателя на ОТО

В 1877 г. Н. А. Ото и фабриката за газови двигатели “Дойц” патентоват открития и‘ изпитан от тях четиритактов процес. В четиритактовия бензинов двигател най—напред в цилиндъра се засмуква гориво въздушна смес, която след това се сгъстява. Силно сгъстената смес посредством електрическа искра. възникваща между електродите на запалителна свещ, се възпламенява и изгаря. Рязко нарасналото при изгарянето налягане извършва именно механично работа, след което изгорелите газове се изхвърлят навън. Този четиритактов процес ще бъде подробно разгледан в друг раздел.

калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари