LinesAuto
Търсене...

ЦИЛИНДЪР, ЦИЛИНДРОВА ГЛАВА И БУТАЛО

Цилиндров Блок Разрез Двигател

Основа на двигателя с вътрешно горене е цилиндърът – едно затворено пространство, в което изгаря сместа от гориво и въздух. В цилиндъра се движи възвратно-постъпателно грижливо пасваното бутало, както е показано на фиг. 17. Налягането на изгарящата горивовъздушна смес действва върху цялата вътрешна повърхност на цилиндъра, обаче само буталото е подвижно и поема тази сила на налягането, която посредством мотовилката 11 действвва върху коляновия вал и го привежда във въртене. Цилиндърът 1 е затворен отгоре чрез цилиндрова глава. Между цилиндъра и цилиндровата глава се поставя т.нар. уплътнение на цилиндровата глава, което се състои или от тънка медна ламарина с междинно поставен азбест, или от метално-азбестова тъкан. В цилиндровата глава според вида на двигателя се намират клапаните или съответните канали, както и запалителни свещи при бензиновите двигатели и впръсквателни дюзи и нагревателни свещи при дизеловите двигатели.

Колянов Вал на двигател с цилиндрова глава

Всички части от вътрешността на цилиндъра са подложени при работа на двигателя на постоянна смяна между подналягането при засмукване на сместа и високото работно налягане. Същевременно те трябва да поемат върху себе си бързата смяна (няколко хиляди пъти в минута) на загряване от изгарянето и охлаждане при постъпването на прясна смес или въздух. Поради това е необходимо предадената върху цилиндъра топлина от горенето в по-голямата си част отново да се изведе. За тази цел той се снабдява или с охладителна риза, през кухите пространства на която тече вода и отнема излишната топлина, или при въздушното охлаждане – с отлети охладителни ребра, които увеличават топлообменящата горна повърхност на цилиндъра.

Цилиндров блок

Автомобилните двигатели са почти без изключение многоцилиндрови. Цилиндрите най-често са отлети заедно в блок, който образува едно цяло с картера на двигателя (фиг. 13)* Като конструктивен материал за цилиндри досега е използуван висококачествен сив чугун. Едва напоследък успешно се използва
лекометалният цилиндър, чиято работна повърхност е хромирана. т.нар. алфер-цилиндър (Aluminium – Ееррит), при който отвътре се използува доброто качество на плъзгане на сивия чугун, а отвън — превъзходното топлопредаване на алуминия.

Също и целият блок на двигателя се изработва от лекометални сплави. Цилиндрите, които се поставят в блока, са известни като т.нар. “мокри” втулки. Те директно се обти-чат от охлаждащата вода. Представеният на фиг. 17 цилиндър представлява такава мокра втулка. За да не може да изтече охлаждащата вода нагоре или надолу в картера на коляновия вал, прилага се уплътняване, за което служат гумени, медни или азбестови пръстени.

Една друга форма са “сухите” цилиндрови втулки, чието използуване е разгледано в главата за мазане.

Глава на двигател

Двигателите освен по споменатите белези се разпределят и според броя на цилиндрите и вида на тяхното разположение. Най-често срещаните конструкции са едно-, дву-, три-, четири-, шест-, осемцилиндрови двигатели. Дванадесет цилиндъра се срещат при двигатели на ‘ тежкотоварни или състезателни автомобили.

Най-често срещаната форма на разположение на цилиндрите е редовият двигател (фиг..’ 14/1).

Най-малък обем заема т.нар. боксерен двигател* (фиг. 14). Неговото име произтича от английската дума “вox” (съд или кутия). Боксер-двигател притежават например старите мотоциклети на мотоциклетния завод Цшопау, “Фолксваген” и др.

В относително малка конструктивна дължина на двигателя V-образните двигатели (фиг 14/111) позволяват да се съберат четири, шест или осем цилиндъра. Такива V-образни двигатели имат чехословашките леки и тежкотоварни автомобили “Татра”, съветският “Запорожец” и някои товарни автомобили, западногер-манските леки автомобили “Форд” и някои американски автомобили. Двата цилиндрови реда на боксерните и V-образните двигатели действват върху общ колянов вал. На всяка мотовилкова шийка на коляновия вал се прикачват най-често две мотовилки заедно. Както се вижда от фиг. 14, двигателите може да се подразделят на такива със стоящи, наклонени или лежащи цилиндри.

калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари