LinesAuto
Търсене...

Въздушен Филтър

Въздушен филтър за автомобил

Eдвa през последните едно и половина десетилетия се е узнало колко много допринасят за износването на стените на цилиндъра и буталото съдържащите се в засмуквания въздух замърсявания. Праховидните частички, особено съдържащите кварцоВи съставки, действат като шмиргел върху работните повърхности.

При двутактовите двигатели достигат доpu и в коляно-мотовилковия механизъм в картера на двигателя. Поради това преди карбуратора сега е поставен значителен по размери въздушен филтър. Най-често в тези въздушни филтри са така конструирани, че погасяват и шума от засмукването. Шумът от засмукването представлява една значител на част от общия шум на двигателя. По начало филтрите се подразделят на мокри и сухи.

Съществуват и комбинации между двата. Филтриращият елемент при мокрите въздушни филтри се състои от много пластове метални стружки, които се напояват от време на време с масло.
Засмукваният въздух при протичането през филтъра изменя непрекъснато своята посока и при това по-тежките прашинки се отделят и се задържат от масления слой.

Колко често се налага смяна на въздушния филтър?

Такива филтри трябва обаче често да се измиват с бензин и отново да се омасляват. Иначе те загубват своето действие, а освен това ограничават проходимостта на въздуха. При по-големи двигатели въздухът се принуждава най-напред да премине покрай една маслена вана с голяма повърхност, при което той се завихря и отделя по-едрите прашинки.

Едновременно чрез силни завихрени маслени капчици се омаслява намиращият се над маслената баня пакет с метални стружки, наречен отражателен филтър. Така прочистеният въздух, преди да постъпи в цилиндъра, преминава през още един филтър, наречен филтър за фино пречистване, който отделя най-дребните прашинки.

При сухите въздушни филтри по-голямата част от засмуквания въздух се освобождава от замърсяванията, като преминава през плътни филтрови материали. Те са плътни нагънати хартиени листове или филцови пластове. Това изисква обаче големи филтриращи площи. Сухите въздушни филтри притежават често направляващи въздуха ламаринки, наречени “циклони”, благодарение на което засмукваният въздух попада в кръгово движение и частичките от прах под действието на центробежната сила се изхвърлят встрани.

Очистеният въздух се засмуква откъм средата на филтъра. При комбинирането на различни филтри често сухият въздушен филтър с центробежно действие се Включва пред многостъ-палния мокър въздушен филтър или пред един хартиен филтър.

Модерните технологий са навлезнали и в производството на въздувни филтри. Съществуват филтри устойчиви на огън.

ВИДОВЕ ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ

  • Кръгли филтри
  • Целулозенни Панелни филтри
  • Синтетични Панелни филтри

Съвети как да сменим само въздушния филтър на автомобила Клип

Виж още: Всички лампи на таблото и тяхното значение.

калкулатор съвместимост на джанти офсет ет централен отвор размер болтове
работа от вкъщи сайтове за печелене на пари